புதன், 5 செப்டம்பர், 2012

ஒற்றைத் தலைவலி நீங்க


முருங்கை இலையும், பூண்டும் சமஅளவு எடுத்து சிதைத்து அதிலிருந்து சாறெடுத்து அச்சாற்றை 5-6 துளிகள்வரை வலபக்கதலைவலிக்கு இடது முக்கிலும், இடபக்கதலைவலிக்கு வலது முக்கிலும் விட ஒற்றைத் தலைவலி நீங்கும்.

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக