திங்கள், 10 செப்டம்பர், 2012

கட்டிகள்,சிரங்குக்கு மந்திரம்

கட்டிகள் பழுத்தபின் உடைக்கும் மந்திரம்:
நஞ்சு, பிஞ்சு, நாசமதாகிப் பிஞ்சு நஞ்சு போக ஸ்வாஹா! (108உரு)
 
சிரங்கு கண்டவுடன் செய்கிற மந்திரம்:


மசிமா மசி; நசி மா நசி! (108உரு)

சிரங்கு நைய மந்திரம்

கசி; நசி! (108உரு)

3 கருத்துகள்: