வியாழன், 18 அக்டோபர், 2012

சத்துரு வசிய மை


வெள்ளைசாரணை வேரை அவுரிச்சாற்றினால் அரைத்து புருவ மத்தியில் திலர்தமிட்டுச்செல்ல பகைவர்கள் வசியமாவார்கள்.


                                                                    பகிர்வில் சு.கலைச்செல்வன்.B.Litt,M.A

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக