ஞாயிறு, 29 டிசம்பர், 2013

நல்லபாம்பு ஜாலம்


நல்லபாம்பின் கொழுப்பை ஒரு வெள்ளைதுணியில் தடவி 

நிழலில் உலர்த்தி அதை திரித்து திரியாக்கி அத்திரியை 
விளக்கில் போட்டு அதில் ஆமணக்கெண்ணையை ஊற்றி 
தீபமேற்ற அவ்வெளிச்சம் பட்ட இடமெல்லாம் நல்ல பாம்புகள் ஊர்வதைப்போல் இருக்கும்.
பார்ப்பவர்கள் பயந்து ஆச்சரியப்படுவார்கள்.
பகிர்வில் S.கலைச்செல்வன் M.A