சனி, 15 நவம்பர், 2014

ஸ்திரி வசிய மஞ்சள்

  பெண்கள் பூசிக்குளிக்கும் மஞ்சளில் பெரிதாக ஆறு எடுத்து நண்டு குழியில் போட்டு வைக்கவும்.பின்னர் அடுத்த நாள் சென்று அந்த 
நண்டு குழியை பார்க்கவும் அச்சமயத்தில் நண்டு நீங்கள்
குழியில் போட்ட மஞ்சளில் சில மஞ்சளை மட்டும் வெளியில் தள்ளிவிட்டிருக்கும்.அதை எடுக்காமல் நண்டு குழிக்குள் இருக்கும் மஞ்சளை மட்டும் எடுத்து வந்து நலங்கு சாமனோடு கலந்து அரைத்து
உடம்பில் பூசி குளித்துவிட்டு செல்ல அவளை கண்ட அனைவரும் அவளுக்கு வசியமாகி அவள் சொல்வதை கேட்டு நடப்பார்கள்.

இதை ஆண்கள் நெற்றியில் சந்தனத்திற்கு பதிலாக இம்மஞ்சள் பூசி
அதன்மீது குங்குமம் இட்டு செல்ல கண்டவர் வசியமாவார்கள்.
 

பகிர்வில்
S.கலைச்செல்வன் M.A


மாந்த்ரீகம், மந்திரங்கள், ஜால வித்தைகள், பூஜைகள், மாரணம், பேதனம், வசியம், பதினெட்டு, சித்தர்கள், யோகம், யோக கற்பம், யாகம், யந்திரங்கள், மாந்திரிகம், ரவிமேகலை, வசியம், சித்துக்கள், மருந்து, மந்திரம், பிராணாயாமம், பாஷாணங்கள், சொக்குப் பொடி, வசியம், சித்துக்கள் , மெய்ஞானம், செந்தூரம், தைலம், சுவாச பந்தனம், சூக்கும சரீரம், கூடு விட்டு கூடு பாய்தல், குண்டலினி சக்தி, இரசமணி, கணவன் வசியம், மனைவி வசியம், ஜன வசியம், தன வசியம், மோகனம், ஆகர்ஷணம், ஸ்தம்பனம், உச்சாடனம், ந்த்ரீகம், வசியம், கணவன் வசியம், மனைவி வசியம், ஜன வசியம், தன வசியம், மோகனம், ஆகர்ஷணம், ஸ்தம்பனம், உச்சாடனம், மாரணம், பேதனம், வித்வேஷனம், மாந்திரீக இரகசியம், யோகம், யோக கற்பம், யாகம், யந்திரங்கள், மிளகு, திப்பிலி, மாந்திரிகம், ரவிமேகலை, வசியம், சித்துக்கள், மெய்ஞானம், மூல நோய், மனையடி, சாஸ்திரம், மருந்து, மந்திரம், காயத்திரி மந்திரம், மந்திர யோகம், ப்ராணாயாமம், பிராணாயாமம், பாஷாணங்கள், வைத்தியம், நவரத்தினம், பஞ்சபூதம், நாடி சோதிடம், வைத்திய சாரம் 600, திரிகடுகம், ஜீவசமாதி, ஜோதிடம், தசதீட்சை, சொர்ண ஜாலம், சொக்குப் பொடி, செந்தூரம், தைலம், ஜால வித்தைகள், சூக்கும சரீரம், சுவாச பந்தனம், சுக்கு, சித்தர்பாடல்கள் எம்பி 3, சித்தர் வணக்கம், சித்தர் பாடல், சித்த ரகசியம், சாயா புருஷ தரிசனம், சாபநிவர்த்தி, சந்திரரேகை, சதுரகிரி, சகுன சாஸ்திரம், கூடு விட்டு கூடு பாய்தல், குழித்தைலம், குறி சொல்லுதல், கை வைத்தியம், குண்டலினி சக்தி, காயத்ரி மந்திரம், காயந்திரி மந்திரம், காயகற்பம், ஆரூடம், ஆறுமுக நாவலர், அட்டை விடல், ஆன்மீகம், இரசமணி, ஆசிரமங்கள், அளவை முறைகள், ஆசனங்கள், மாந்த்ரீகம், மந்திரங்கள், ஜால வித்தைகள், பூஜைகள், மாரணம், பேதனம், வசியம், பதினெட்டு, சித்தர்கள், யோகம், யோக கற்பம், யாகம், யந்திரங்கள், மாந்திரிகம், ரவிமேகலை, வசியம், சித்துக்கள், மருந்து, மந்திரம், பிராணாயாமம், பாஷாணங்கள், சொக்குப் பொடி, வசியம், சித்துக்கள் , மெய்ஞானம், செந்தூரம், தைலம், சுவாச பந்தனம், சூக்கும சரீரம், கூடு விட்டு கூடு பாய்தல், குண்டலினி சக்தி, இரசமணி, கணவன் வசியம், மனைவி வசியம், ஜன வசியம், தன வசியம், மோகனம், ஆகர்ஷணம், ஸ்தம்பனம், உச்சாடனம், ந்த்ரீகம், வசியம், கணவன் வசியம், மனைவி வசியம், ஜன வசியம், தன வசியம், மோகனம், ஆகர்ஷணம், ஸ்தம்பனம், உச்சாடனம், மாரணம், பேதனம், வித்வேஷனம், மாந்திரீக இரகசியம், யோகம், யோக கற்பம், யாகம், யந்திரங்கள், மிளகு, திப்பிலி, மாந்திரிகம், ரவிமேகலை, வசியம், சித்துக்கள், மெய்ஞானம், மூல நோய், மனையடி, சாஸ்திரம், மருந்து, மந்திரம், காயத்திரி மந்திரம், மந்திர யோகம், ப்ராணாயாமம், பிராணாயாமம், பாஷாணங்கள், வைத்தியம், நவரத்தினம், பஞ்சபூதம், நாடி சோதிடம், வைத்திய சாரம் 600, திரிகடுகம், ஜீவசமாதி, ஜோதிடம், தசதீட்சை, சொர்ண ஜாலம், சொக்குப் பொடி, செந்தூரம், தைலம், ஜால வித்தைகள், சூக்கும சரீரம், சுவாச பந்தனம், சுக்கு, சித்தர்பாடல்கள் எம்பி 3, சித்தர் வணக்கம், சித்தர் பாடல், சித்த ரகசியம், சாயா புருஷ தரிசனம், சாபநிவர்த்தி, சந்திரரேகை, சதுரகிரி, சகுன சாஸ்திரம், கூடு விட்டு கூடு பாய்தல், குழித்தைலம், குறி சொல்லுதல், கை வைத்தியம், குண்டலினி சக்தி, காயத்ரி மந்திரம், காயந்திரி மந்திரம், காயகற்பம், ஆரூடம், ஆறுமுக நாவலர், அட்டை விடல், ஆன்மீகம், இரசமணி, ஆசிரமங்கள், அளவை முறைகள், ஆசனங்கள், மாந்த்ரீகம், மந்திரங்கள், ஜால வித்தைகள், பூஜைகள், மாரணம், பேதனம், வசியம், பதினெட்டு, சித்தர்கள், யோகம், யோக கற்பம், யாகம், யந்திரங்கள், மாந்திரிகம், ரவிமேகலை, வசியம், சித்துக்கள், மருந்து, மந்திரம், பிராணாயாமம், பாஷாணங்கள், சொக்குப் பொடி, வசியம், சித்துக்கள் , மெய்ஞானம், செந்தூரம், தைலம், சுவாச பந்தனம், சூக்கும சரீரம், கூடு விட்டு கூடு பாய்தல், குண்டலினி சக்தி, இரசமணி, கணவன் வசியம், மனைவி வசியம், ஜன வசியம், தன வசியம், மோகனம், ஆகர்ஷணம், ஸ்தம்பனம், உச்சாடனம், ந்த்ரீகம், வசியம், கணவன் வசியம், மனைவி வசியம், ஜன வசியம், தன வசியம், மோகனம், ஆகர்ஷணம், ஸ்தம்பனம், உச்சாடனம், மாரணம், பேதனம், வித்வேஷனம், மாந்திரீக இரகசியம், யோகம், யோக கற்பம், யாகம், யந்திரங்கள், மிளகு, திப்பிலி, மாந்திரிகம், ரவிமேகலை, வசியம், சித்துக்கள், மெய்ஞானம், மூல நோய், மனையடி, சாஸ்திரம், மருந்து, மந்திரம், காயத்திரி மந்திரம், மந்திர யோகம், ப்ராணாயாமம், பிராணாயாமம், பாஷாணங்கள், வைத்தியம், நவரத்தினம், பஞ்சபூதம், நாடி சோதிடம், வைத்திய சாரம் 600, திரிகடுகம், ஜீவசமாதி, ஜோதிடம், தசதீட்சை, சொர்ண ஜாலம், சொக்குப் பொடி, செந்தூரம், தைலம், ஜால வித்தைகள், சூக்கும சரீரம், சுவாச பந்தனம், சுக்கு, சித்தர்பாடல்கள் எம்பி 3, சித்தர் வணக்கம், சித்தர் பாடல், சித்த ரகசியம், சாயா புருஷ தரிசனம், சாபநிவர்த்தி, சந்திரரேகை, சதுரகிரி, சகுன சாஸ்திரம், கூடு விட்டு கூடு பாய்தல், குழித்தைலம், குறி சொல்லுதல், கை வைத்தியம், குண்டலினி சக்தி, காயத்ரி மந்திரம், காயந்திரி மந்திரம், காயகற்பம், ஆரூடம், ஆறுமுக நாவலர், அட்டை விடல், ஆன்மீகம், இரசமணி, ஆசிரமங்கள், அளவை முறைகள், ஆசனங்கள்.